nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod in deze webwinkel van Roeland Interieur. En op de overeenkomsten die door deze webwinkel tot stand zijn gekomen tussen Roeland Interieur en de klant. De overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding van de bestelling die op de webwinkel van Roeland Interieur is geplaatst door de klant.

 Prijzen

 

Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW tenzij anders wordt aangegeven.

 

 

Verzendkosten

 

De verzendkosten bedragen €7,95 per bestelling.

Dit geldt voor bestellingen binnen Nederland.

Voor Belgie kijkt u bij bestelinformatie.

 

 

 

Afhalen

 

Bestellingen kunnen ook afgehaald worden in één van onze winkels in Goes of Terneuzen.

 

 

Levering en levertijd

 

Doorgaans zijn alle goederen uit voorraad leverbaar en wordt de bestelling binnen 2 dagen verzonden. Als blijkt dat een artikel niet tijdig te leveren is krijgt u daar bericht van. Mocht het voorkomen dat een artikel niet meer te leveren is, bieden wij u een alternatief aan. Indien er geen alternatief is heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren. Leveringen geschieden op het door de klant opgegeven adres. Als de goederen feitelijk worden geleverd ligt het risico van verlies of beschadiging op dat moment juridisch bij de klant of  aan te wijzen derden van de klant.

    

 

Herroepingrecht

 

De klant is verplicht om de goederen na ontvangst ( in ieder geval binnen 24 uur) zorgvuldig te controleren. De klant dient te controleren of de geleverde goederen overeenstemmen met hetgeen wat is overeengekomen. Een overeenkomst met een klant die tot stand is gekomen waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie geldt dat  de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie. Uitgezonderd zijn producten die snel aan bederf onderhevig zijn of op kleur gemengde producten. Indien de klant recht heeft op terugbetaling zal dit gebeuren binnen 30 dagen minus de gemaakte verzendkosten.

 

 

Garantie

 

Roeland Interieur garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

De factuur wordt beschouwd als garantiebewijs. Bij een gebrek dient de klant de factuur als zijnde aankoopbewijs mee te leveren.

De garantie geldt gedurende 1 maand na levering. Als de geleverde producten niet voldoen aan de overeenkomst zal de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan worden vervangen of hersteld.

 Reclames

 

Als er een zichtbaar tekort in de levering is dient de klant dit binnen 72 uur na levering schriftelijk te melden.

Het geleverde product dient voor gebruik te worden gecontroleerd op eventuele kleurafwijkingen, beschadigingen en / of type product.

Bij schade door een product heeft de klant alleen recht op vervanging van het product. Roeland Interieur is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.| Meer